• strona głównaEnglish version
Biuro Projektów ZD-Projekt zaprasza do współpracy
Biuro Projektów ZD-Projekt zaprasza do współpracy
Firma ZD-projekt Oferta Nasze referencje Wykonane projekty Tu jesteś
  
tlo_img1 (1K)

Pracownia Konstrukcji budowlanych i architektury

 • Plany zagospodarowania terenu
 • Projekty budowlane i wykonawcze obiektów budownictwa przemysłowego oraz użyteczności publicznej w pełnym zakresie, w tym:

  • hale i budynki o skomplikowanej konstrukcji stalowej i żelbetowej

 • Projekty konstrukcji inżynierskich, w tym między innymi:

  • fundamenty pod maszyny i urządzenia
  • kanały, tunele oraz przewody spalinowe
  • zbiorniki i bunkry
  • konstrukcje wsporcze pod rurociągi i urządzenia transportowe

 • Ekspertyzy i oceny stanu technicznego obiektów budowlanych oraz konstrukcji inżynierskichPracownia Technologiczno-Mechaniczna

 • projekty maszyn i urządzeń hutniczych w części surowcowej
 • projekty wyposażenia walcowni - również we współpracy z firmami zagranicznymi
 • projekty wyposażenia zakładów przetwórstwa hutniczego
 • projekty urządzeń transportu pionowego i poziomego (suwnice, przenośniki wraz z dokumentacją odbiorową UDT)
 • projekty wszelkiego rodzaju zawiesi, trawers, i kleszczy
 • projekty zbiorników, silosów, magazynów i składowisk
 • projekty urządzeń przemysłu maszynowego


Pracownia Instalacji energetycznych i wodnych

 • sieci cieplne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, sprężonego powietrza
 • instalacje ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, gazowe
 • układy klimatyzacji
 • wymiennikownie i węzły cieplne, kotłownie
 • stacje sprężania i uzdatniania powietrza
 • zbiorniki ciśnieniowe wraz z dokumentacją odbiorową UDT
 • wymurówki kadzi, pieców i rurociągów
 • obliczenia cieplne i hydrauliczne
 • instalacje gazów technicznych
 • ochrona przeciwpożarowa obiektów

Pracownia Elektryczna i Automatyki

 • projekty sieci oraz instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • projekty napędów i sterowania urządzeń dźwigowych
 • projekty sterowania napędów w automatyce
 • projekty instalacji przeciwpożarowych
 • projekty instalacji teletechnicznych
 • projekty instalacji sterowania ruchem kolejowym
 • projekty wszelkich instalacji elektrycznych dla obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz służby zdrowia
 • projekty sterowania i automatyki napędów wraz z wizualizacją i sterowaniem komputerowym
 • projekty stacji transformatorowych do 110kV włącznie
 • projekty linii napowietrznych do 6kV włącznie
 • projekty telewizji przemysłowej
tlo_kom6 (1K)
pas_dol_kom (2K)
BIURO PROJEKTÓW "ZD-projekt" HTS Sp. z o. o.   31-752 KRAKOW   ul. Ujastek 5B
tel. 12 644 06 98   fax 12 643 72 99   e-mail: biuro@zd-projekt.pl   NIP 678-002-68-62