• strona głównaenglish version
Biuro Projektów ZD-Projekt zaprasza do współpracy
Biuro Projektów ZD-Projekt zaprasza do współpracy
Firma ZD-projekt Oferta Nasze referencje Wykonane projekty Tu jesteś
  
tlo_img1 (1K)
80 000 wykonanych projektów


W okresie swojej wieloletniej działalności ZD-projekt wykonało ponad 80 000 opracowań projektowych.

Ważniejsze opracowania to między innymi:

 • Projekty urządzeń ciągów walcowniczych realizowane wspólnie z "DANIELI" Włochy

 • Projekt parkingu na 430 miejsc postojowych w Stalprodukt S.A.

 • Projekt wymurówki okrężnicy gorącego dmuchu dla Wielkiego Pieca nr 5 w ArcelorMittal Poland S.A. o/Kraków

 • Projekt wymurówek kadzi surówkowych w ArcelorMittal Poland S.A. o/Kraków

 • Projekt retencji wód zasolonych dla Kopalni Soli "Wieliczka" S.A.

 • Projekt ciągu technologicznego przyjmowania spieku rudy żelaza w ArcelorMittal Poland S.A. o/Kraków

 • Projekt przebudowy instalacji pyłu węglowego w ArcelorMittal Poland S.A. o/Kraków

 • Projekt warsztatów remontowych kadzi typu "Torpedo" w ArcelorMittal Poland S.A. o/Kraków

 • Projekt przebudowy magazynu i budowy węzła przesypowego materiałów sypkich dla ArcelorMittal Poland S.A. o/Kraków

 • Projekt przenośników taśmowych do transportu stali oraz urobku rudy miedzi w KGHM Polska Miedź S.A. – Zakłady Górnicze "Polkowice-Sieroszowice"

 • Projekt budowy nagrzewnicy Wielkiego Pieca nr 5 w ArcelorMittal Poland S.A. o/Kraków wspólnie z firmą SDM Chiny

 • Projekt obiektu załadunku rudy wraz z układem przetaczania wagonów przy szybie R-III w KGHM Polska Miedź S.A. w Polkowicach

 • Projekty modernizacji obiegów wodnych w CEZ EC Skawina

 • Projekt modernizacji przesiewacza w ciągu II-go stopnia kruszenia ZWR Lubin w KGHM Polska Miedź S.A

 • Projekt centralnych dyspozytorni utrzymania ruchu w o/ZWR Polkowice i Lubin w KGHM Polska Miedź S.A.

 • Projekt wymiany układów chłodzenia sprężarek w rejonie ZWR Polkowice KGHM Polska Miedź S.A.

 • Projekt wymiany suwnic w ZWR Polkowice i ZWR Lubin KGHM Polska Miedź S.A.

 • Dostosowanie urządzeń transportu bliskiego do Dyrektywy Narzędziowej w ArcelorMittal Poland S.A. o/Kraków

 • Projekt zabudowy zintegrowanej rynny odlewniczej maszyny Hazellet w KGHM Polska Miedź S.A. – Huta Miedzi "Cedynia"

 • Projekt linii odbioru kęsów miedzi w KGHM Polska Miedź S.A. - Huta Miedzi "Cedynia"

 • Projekty związane z wyburzeniem Obiektów Walcowani Zgniatacz i starej części Walcowni Gorącej wraz z przekładkami i budową nowej sieci wody, pary, gazu koksowniczego i ziemnego

 • Projekt instalacji dolnego dmuchu do Konwektora KT-2 w Zakładzie Stalowniczym ArcelorMittal Poland S.A. o/Dąbrowa Górnicza

 • Projekt układu wody gorącej dla ArcelorMittal Poland S.A. o/Świętochłowice

 • Projekt zwiększenia udźwigu suwnic dla ArcelorMittal Poland S.A. o/Kraków

 • Przebudowa sieci i instalacji gazowej zasilania palnika pieca obrotowego w AMP Kraków – Refractories

 • Projekt instalacji elektrycznych i automatyka centralnego sterowania i monitorowanie procesu technologicznego odbioru i transportu rudy w KGHM Polska Miedź S.A. ZWR Lubin

 • Analiza hali Walcowni Gorącej pod katem zabudowy suwnic o zwiększonym udźwigu w ArcelorMittal Poland S.A. o/Kraków

 • Projekt wielobranżowy remontu kapitalnego Wielkiego Pieca nr 5 w ArcelorMittal Poland S.A. o/Kraków we współpracy z firmą Paul Wurth Luksemburg

 • Projekt Hali Namiarowni Wsadu z układem technicznym dla ZGH "Bolesław" w Bukownie

 • Projekt zabudowy agregatów gięcia profili dla Stalprodukt S.A.

 • Projekt modernizacji ciągu odstawy koncentratu w KGHM Polska Miedź - ZWR Rudna

 • Projekt przebudowy obiektu demineralizacji na potrzeby warsztatu mechanicznego w Elektrowni Opole

 • Projekt przystosowania wywrotnic wagonowych do Dyrektywy 2009/104/WE wraz z dokumentacją rejestracyjną dla TDT w ArcelorMittal Poland S.A. o/ Kraków

 • Projekt połączeń technicznych w zakresie rurociągu solanki, zasilania średniego i wysokiego napięcia oraz sieci światłowodowej i teletechnicznej w kopalni Soli "Wieliczka"

 • Projekt do pozwolenia na budowę dla nowej inwestycji p.n. "Budowa ocynkowni i linii powlekania blach" dla ArcelorMittal Poland S.A. o/ Kraków

tlo_kom6 (1K)
pas_dol_kom (2K)
BIURO PROJEKTÓW "ZD-projekt" HTS Sp. z o. o.   31-752 KRAKÓW   ul. Ujastek 5B
tel. 12 644 06 98   fax 12 643 72 99   e-mail: biuro@zd-projekt.pl   NIP 678-002-68-62