Oferta pracowni projektowych

Pracownia Budowlana

Projektowanie obiektów nowych oraz podlegających przebudowie, rozbudowie i nadbudowie w konstrukcji stalowej, żelbetowej i murowanej:

 • projekty budowlane do pozwolenia na budowę, wraz z procedurami uzyskania warunków zabudowy (WZ) i decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DUŚ)
 • projekty wyburzeniowe, ekspertyzy oraz oceny i opinie techniczne
 • projekty wykonawcze i warsztatowe

Wykonujemy projekty:

 • hal produkcyjnych i magazynowych, z suwnicami i pomostami obsługowymi
 • fundamentów technologicznych
 • estakad podsuwnicowych i jezdni pod suwnice bramowe
 • wszelkiego rodzaju konstrukcji wsporczych takich jak: słupy, wsporniki, estakady, mosty przeładunkowe itp.
 • budynków i pomieszczeń zaplecza technologicznego i socjalnego
 • obiektów kubaturowych dla elektroenergetyki
 • zbiorników podziemnych i nadziemnych
 • dróg i placów manewrowych
 • węzłów przesypowniach
 • nośnic

Projekty wykonujemy w oparciu o obowiązujące normy PN, EN oraz wiedzę inżynierską, z wykorzystaniem technologii BIM oraz oprogramowania bazującego na metodzie elementów skończonych (MES).

Usługa skanowania 3D budynków
Dysponujemy wielkopowierzchniowym skanerem 3D Faro Focus umożliwiającym precyzyjne skanowanie wielkich obiektów, powierzchni i urządzeń. Skaner 3D pozwola pobrać fotorealistyczne obrazy 3D dużego budynku w ciągu kilku godzin, zachowując precyzję co do 1 mm. Urządzenie umożliwia też konwertowanie projektów i modeli do zapisów cyfrowych oraz przeprowadzenie symulacji w rzeczywistości wirtualnej.

Pracownia Mechaniczna

 • projektowanie i modernizacja maszyn i urządzeń dla hutnictwa, przemysłu ciężkiego, maszynowego i energetycznego
 • projekty wyposażenia zakładów przetwórstwa hutniczego
 • instalacje hydrauliczne i elektryczne maszyn
 • modernizacje istniejących maszyn i urządzeń
 • dostosowanie maszyn do wymogów dyrektywy narzędziowej
 • projektowanie maszyn i urządzeń związanych z transportem poziomym (wozy transportowe, wozy międzynawowe, samotoki, przenośniki, przeciągarki itp.)
 • projektowanie i modernizacja maszyn i urządzeń związanych z transportem pionowym (suwnice, wciągniki, wciągarki, przeciągarki):
  – zastosowanie układów zasilania z możliwością zwrotu energii do sieci
  – układy sterowania jazdą zapobiegające ukosowaniu
  – zabudowa wag tensometrycznych
  – uzgodnienia dokumentacji w UDT
  – zawiesia specjalne, trawersowe, kleszcze
 • projekty związane z transportem wewnątrzzakładowym – kolejowym (wywrotnice wagonowe, przeciągarki wagonów, przystosowanie wagonów do transportu nietypowych ładunków)
 • analizy wytrzymałościowe, obliczenia
 • dokumentacje opracowujemy przy pomocy nowoczesne oprogramowania 2D/3D, AutoCAD, Inventor, SolidWorks

Pracownia Elektryczna

Projektowanie wszelkich instalacji elektrycznych dla obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz służby zdrowia, w tym projekty:

 • sterowania, pomiarów i automatyki dla przemysłowych instalacji technologicznych z wykorzystaniem SCADA
 • instalacji oświetlenia we wszystkich typach obiektów
 • instalacji oświetlenia zewnętrznego
 • instalacji siły i sterowania urządzeń dźwigowych
 • instalacji przeciwpożarowych
 • instalacji bezpieczeństwa, monitoringu oraz kontroli dostępu
 • instalacji teletechnicznych oraz informatycznych
 • linii napowietrznych oraz kablowych niskiego i średniego napięcia
 • stacji transformatorowych i rozdzielni średniego napięcia
 • instalacji fotowoltaicznych
 • instalacji odgromowych

Pracownia Technologiczno-Instalacyjna

Projektowanie w zakresie przemysłu hutniczego, maszynowego, metalurgicznego i energetycznego, w tym:

 • projekty koncepcyjne i modernizacyjne
 • projekty w oparciu o technologię Klienta
 • stacje ładowania pojazdów elektrycznych
 • zbiorniki, silosy, zasypy/wysypy, kanały transportowe produktu
 • zmiana przeznaczenia istniejących obiektów przemysłowych
 • ekspertyzy urządzeń i instalacji przemysłowych
 • obliczenia wytrzymałościowe MES
 • obliczenia wydajności i zapotrzebowania mocy urządzeń
 • wymurówki pieców, kadzi i rurociągów
 • zabudowa urządzeń kontroli dostępu (blokady, wygrodzenia)
 • projekty zabudowy przesiewaczy, kruszarek, młynów, próbobiorników, separatorów, urządzeń transportowych, itp.
 • instrukcje rozruchu i eksploatacji
 • symulacje przepływów cieczy i gazów
 • nadzory autorskie

Projektowanie sieci i instalacji, w tym:

 • kotłownie, wymiennikownie i węzły cieplne
 • zbiorniki i urządzenia ciśnieniowe (dok. UDT)
 • sprężone powietrze
 • gazy techniczne
 • hydraulika siłowa
 • centralne smarowanie
 • transport pneumatyczny
  Chłodzenie urządzeń technologicznych:
 • wentylacja i klimatyzacja
 • dostosowanie instalacji i obiektów do dyrektywy ATEX
 • nadzory autorskie

Usługa skanowania 3D instalacji
Dysponujemy wielkopowierzchniowym skanerem 3D Faro Focus umożliwiającym precyzyjne skanowanie instalacji.