Wykonane projekty

Projekty urządzeń ciągów walcowniczych realizowane wspólnie z firmą Danieli Włochy

Projekt wymurówki okrężnicy gorącego dmuchu dla Wielkiego Pieca nr 5 w ArcelorMittal Poland S.A. o/Kraków

Projekt wymurówek kadzi surówkowych w ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie

Projekt stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla firmy Tokai Cobex Poland w Raciborzu.

Projekt retencji wód zasolonych dla Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

Projekt ciągu technologicznego przyjmowania spieku rudy żelaza w ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie

Projekt parkingu na 430 miejsc postojowych w Stalprodukt S.A.

Projekt przebudowy instalacji pyłu węglowego w ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie

Projekt warsztatów remontowych kadzi typu „Torpedo” w ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie

Projekt przebudowy magazynu i budowy węzła przesypowego materiałów sypkich dla ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie

Projekt przenośników taśmowych do transportu stali oraz urobku rudy miedzi w KGHM Polska Miedź S.A. - Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice

Projekt budowy nagrzewnicy Wielkiego Pieca nr 5 w ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie, wspólnie z firmą SDM Chiny

Projekt obiektu załadunku rudy wraz z układem przetaczania wagonów przy szybie R III w KGHM Polska Miedź S.A. w Polkowicach

Projekty modernizacji obiegów wodnych w CEZ EC Skawina

Projekt modernizacji przesiewacza w ciągu II-go stopnia kruszenia ZWR Lubin w KGHM Polska Miedź S.A

Projekt centralnych dyspozytorni utrzymania ruchu w o/ZWR Polkowice i Lubin w KGHM Polska Miedź S.A.

Projekt wymiany układów chłodzenia sprężarek w rejonie ZWR Polkowice KGHM Polska Miedź S.A.

Projekt wymiany suwnic w ZWR Polkowice i ZWR Lubin KGHM Polska Miedź S.A.

Dostosowanie urządzeń transportu bliskiego do Dyrektywy Narzędziowej w ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie

Projekt zabudowy zintegrowanej rynny odlewniczej maszyny Hazellet w KGHM Polska Miedź S.A. - Huta Miedzi Cedynia

Projekt linii odbioru kęsów miedzi w KGHM Polska Miedź S.A. - Huta Miedzi Cedynia

Projekty związane z wyburzeniem Obiektów Walcowani Zgniatacz i starej części Walcowni Gorącej wraz z przekładkami i budową nowej sieci wody, pary, gazu koksowniczego i ziemnego

Projekt wielobranżowy remontu kapitalnego Wielkiego Pieca nr 5 w ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie, we współpracy z firmą Paul Wurth Luksemburg

Analiza hali Walcowni Gorącej pod katem zabudowy suwnic o zwiększonym udźwigu w ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie

Projekt instalacji elektrycznych i automatyka centralnego sterowania i monitorowanie procesu technologicznego odbioru i transportu rudy w KGHM Polska Miedź S.A. ZWR Lubin

Przebudowa sieci i instalacji gazowej zasilania palnika pieca obrotowego w AMP Kraków Refractories

Projekt zwiększenia udźwigu suwnic dla ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie

Projekt układu wody gorącej dla ArcelorMittal Poland S.A. w Świętochłowicach

Projekt instalacji dolnego dmuchu do Konwektora KT-2 w Zakładzie Stalowniczym ArcelorMittal Poland S.A. o/Dąbrowa Górnicza

Projekt Hali Namiarowni Wsadu z układem technicznym dla ZGH „Bolesław” w Bukownie

Projekt zabudowy agregatów gięcia profili dla Stalprodukt S.A.

Projekt modernizacji ciągu odstawy koncentratu w KGHM Polska Miedź - ZWR Rudna

Projekt nowego węzła przesypowego antracytu

Projekt do pozwolenia na budowę dla nowej inwestycji p.n. „Budowa ocynkowni i linii powlekania blach” dla ArcelorMittal Poland w Krakowie S.A.

Projekt połączeń technicznych w zakresie rurociągu solanki, zasilania średniego i wysokiego napięcia oraz sieci światłowodowej i teletechnicznej w Kopalni Soli Wieliczka

Projekt przystosowania wywrotnic wagonowych do Dyrektywy 2009/104/WE wraz z dokumentacją rejestracyjną dla TDT w ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie

Projekt przebudowy obiektu demineralizacji na potrzeby warsztatu mechanicznego w Elektrowni Opole

Projekt nowej linii grafityzacji elektrod węglowych

Projekt modernizacji budynku Suszarni i Filtrowni w KGHM-ZWR Lubin

Projekt przebudowy ciągu transportowego pętli koksu w ArcelorMittal DG

Projekt modernizacji Pompowni 6 i 11 w ArcelorMittal DG

Projekt budowy sieci tlenu, azotu, przyłącza wody i linii 6kV dla AirLiquide na terenie ArcelorMittal w Krakowie

Projekt modernizacji sieci wody przemysłowej w ArcelorMittal w Sosnowcu

Projekt hali warsztatowo-magazynowej w Kopalni Zalas

Projekt wymiany separatorów w KGHM-ZWR Polkowice

Projekty modernizacji suwnic w ArcelorMittal Kraków

projekty konstrukcji
zd projekt biuro projektow
biuro projektów dla przemysłu
biuro projektów dla przemysłu
realizacja biura projektow zd projekt
realizacja zd projekt